Novak

Stichting Novak (Nederlandse organisatie van accountants en accountantskantoren) is dé serviceorganisatie voor mkb-accountantskantoren (AA/RA) in Nederland.

Novak beoogt medewerkers van kantoren zo effectief en efficiënt mogelijk te laten functioneren in hun werkomgeving, onder meer door het behalen van schaalvoordelen op het gebied van kennis, kunde en inkoop.

Wij werken met het kwaliteitshandboek van Novak, zodat de kwaliteit van onze werkzaamheden gewaarborgd is. Daarnaast kunnen wij met vragen terecht bij het vaktechnisch bureau, zodat we u altijd een goed advies kunnen geven.

Zo'n 900 accountantskantoren zijn aangesloten bij Novak.

Geschrokken en verdrietig zijn we door het overlijden op 23 oktober van:

Henny Hassink

We verliezen in Henny een fijne en betrokken collega.

Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar Joke, Bram, Iris en Kathleen.

Wij wensen hen alle kracht toe dit grote verlies te kunnen verwerken.