Novak

Stichting Novak (Nederlandse organisatie van accountants en accountantskantoren) is dé serviceorganisatie voor mkb-accountantskantoren (AA/RA) in Nederland.

Novak beoogt medewerkers van kantoren zo effectief en efficiënt mogelijk te laten functioneren in hun werkomgeving, onder meer door het behalen van schaalvoordelen op het gebied van kennis, kunde en inkoop.

Wij werken met het kwaliteitshandboek van Novak, zodat de kwaliteit van onze werkzaamheden gewaarborgd is. Daarnaast kunnen wij met vragen terecht bij het vaktechnisch bureau, zodat we u altijd een goed advies kunnen geven.

Zo'n 900 accountantskantoren zijn aangesloten bij Novak.