Accountancy

Jaarlijks stellen wij de jaarrekening samen. Deze vormt de basis voor de informatie die naar de Belastingdienst en Kamer van Koophandel wordt verzonden. Uiteraard blikken we bij het bespreken van de jaarcijfers terug op het afgeronde jaar, maar nog belangrijker, kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor de toekomst. Naast het opstellen van de jaarrekening, kunnen we maand- of kwartaalcijfers opstellen, zodat u periodiek inzicht heeft in uw resultaten. Daarnaast kijken we graag met u vooruit door een prognose op te stellen, waarbij we naast de resultaatverwachting met name kijken naar de liquiditeitsprognose, het banksaldo. Kunt u al uw plannen uit eigen middelen betalen of heeft u additionele financiering nodig? Hoe ziet uw bankstand eruit als de opdrachten tegenvallen? Welke maatregelen kunt u dan nog nemen? Dit bespreken we met u, zodat u tijdig kunt sturen en niet voor onaangename verrassingen komt te staan.